1. ช่างกล , ช่างไฟฟ้า

21 Jan 2015
รับผิดชอบงานซ่อมเครื่องปั้มลมแบบสกรู และลูกสูบ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า
คุณสมบติ

- เพศชาย อายุ 18-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- วุฒิ ปวช. - ป.ตรี, วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรอุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำโอทีได้และออกต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ
-เบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน ,โบนัส , ชุดฟอร์มบริษัท , OT , สวัสดิการประกันสังคม
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น , Intensive , เบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน , ชุดฟอร์มบริษัท , สวัสดิการประกันสังคม
หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง 1" จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

วุฒิการศึกษา

Important Info

บริษัท แอร์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Airplusengineering@hotmail.com
02-4963237-40

2. พนักงานขายในออฟฟิศ

21 Jan 2015
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เสนอขายสินค้า เพิ่มยอดขายโดยการหางานใหม่เข้าบริษัท
คุณสมบติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- เงินเดือนตามข้อตกลง

สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น , Intensive , เบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน , ชุดฟอร์มบริษัท , สวัสดิการประกันสังคม
หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายหน้าตรง 1" จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

วุฒิการศึกษา

Important Info

บริษัท แอร์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Airplusengineering@hotmail.com
02-4963237-40

3. พนักงานขาย

22 July 2017
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เสนอขายสินค้า เพิ่มยอดขายโดยการหางานใหม่เข้าบริษัท
คุณสมบติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) - วุฒิ ปวช. - ป.ตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เงินเดือนตามข้อตกลง
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น , Intensive , เบี้ยเลี้ยง , เบี้ยขยัน , ชุดฟอร์มบริษัท , สวัสดิการประกันสังคม
หลักฐานการสมัคร
รูปถ่ายหน้าตรง 1" จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา

Important Info

บริษัท แอร์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Airplusengineering@hotmail.com
02-4963237-40